One day … i’m going

SnapShot33

Càng lúc, thấy thế giới này trở nên ngột ngạt biết bao ! Thân thể này dường như cũng như chật chội hơn !!!

Cõi thần tiên ta chưa từng biết … có lẽ đi một hành trình dài, cuối hành trình đó sẽ phải đi sang một dường hầm hun hút và ở cuối đường hầm đó sẽ là một ánh sáng chói lòa và sau ánh sáng đó là đia ngục hay cõi thần tiên. Rồi cũng sẽ đến lúc ta đi ..

nhanh không ?????

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: