nepeyes's Blog

Archives

Ta về đập vỡ chiêm bao Mới hay ký ức thương đau còn đầy Hình như lá khóc trên cây Hay là gió động lung lay nhánh sầu Đêm dài trắng những canh thâu Khi nào ta cạn bể dâu trong lòng Giá như đừng có tiết đông Tình ta đâu rét cơn giông cuối mùa