nepeyes's Blog

Archives

Tôi là người va vấp đã nhiều ,,, đã từng học võ .. đã từng nghe dạy rất nhiều về chữ ” nhẫn ” nhưng thật khó … thật khó … và tôi đã có lúc làm sai với chữ nhẫn … có lúc tôi quảng nó đi vào xó nhà vì chưa hiễu được tòan vẹn … post bai này gặp được để có lúc tự mình sẽ đọc lại nó… Read More