nepeyes's Blog

Archives

  Thật sự háo hức Những ngày còn bé , cái thuỡ mà miền nam ” được hoàn toàn giãi phóng ” tôi được đọc những câu chuyện về những vị vua Pharaon qua những tờ báo rách ba tôi mua từ những người bán ve chai. cái thưỡ trẻ con không có một món ăn tin thần nào ngoài những tờ báo cũ có từ chế chộ trước. trong đôi mắt… Read More