Chào tuổi 16 của con

Vậy là hôm nay con được 16 !!!

16 năm, kể từ ngày ba thức trắng đêm để nhìn thấy đôi mắt ráo hoảng của một sinh linh nhỏ như thể gọn chỉ khoảng chiều dài 2 bàn tay ba …

Con giờ đã là một thanh niên, biết yêu, biết tính toán, biết tự lo cho mình !!!

Thật sự vui mừng vì Ba tin con có thể tự đi bằng những bước chân tự tin của mình vào đời !!!

Thât sự vui !!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: