Tìm niềm vui mới 

Chắc đây là cái rẻ nhất .. thôi cứ bắt đầu như vậy đã

Cái cảm giác thật dễ thương … đưa một khô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: