BAGAN .. NƠI ĐẤT PHẬT NGÀN NĂM

Khởi hành từ Yangoon từ 6 giờ chiều để đến được BAGAN vào 3 giờ sáng hôm sau. BAGAN chào đón bằng cái lạnh tê người trong những ngày đầu tháng 2 (2017 ) …. thứ ánh sáng leo lắt của những ngọn đèn đường cho thấy nơi đây là một nơi không thuộc về cuộc sống với nền kinh tế phát triển, màn đêm đen kịt khi xe lướt qua những nơi không ánh đèn, người lái xe taxi nói thứ tiếng anh đặc trưng  ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: