Say …..

Tôi muốn say !

Vì trong cơn say …. tôi có thể gặp được những người tôi yêu thương …. từng lời nói, từng nét mặt, từng nụ cười …

trong cơn say , dường như tôi kịp nói những lời tôi ấp ủ , những lời tôi chưa kịp nói

say rồi tôi sẽ thoả niềm mong nhớ ..,,,

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: