Chờ đợi ..


Chờ đợi …

Trong đời người, có ai đếm được có bao nhiêu lần ta chờ đợi !?

Chờ đợi một ai đó vì công việc, chờ đợi để nhận được sự giúp đỡ,  chờ đợi ai đó vì một lời hứa, chờ đợi cho tình yêu thương, hay chờ đợi cho một thứ , một cảm xúc, một thứ mông lung không xác định được vì sao ta chờ đợi !!!!

Ai nói chờ đợi là không tốt, ngồi yên lặng … để cảm nhận thế giới xung quanh mình đang chuyển động và dường như bản thân ngừng lại, chờ đợi để nhìn những giọt cà phê lặng lẽ rơi đều …..

ÂU CŨNG LÀ … haxy xem chờ đợi là một niềm vui

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: