Con nào cũng là con

Người xưa thật lạ !!! Đẻ thật nhiều, cắm cổ nuôi chúng nó cho lớn lên. Rồi mong ước sẽ được chúng nó nuôi lại khi về già, kèm theo điều kiện chúng nó vẫn là con chó con mèo , kêu đâu dạ đó ! Đứa nào không nghe thì không thương. Dẫu biết tình yêu thương là sự cảm tính của mỗi con người nhưng biết vậy khi xưa đừng làm !!! 

Chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm cho sự đời !!!! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: