Trong khu vườn kí ức . Trong cung điện ước mơ, ta sẽ gặp nhau

xuan-huong-30-4-2015

Bộ phim thật hay ! Đọng lại trong lòng nhiều cảm xúc đặc biệt, câu thoại đơn giảm nhất và đọng lại trong cảm xúc và diễn đạt gần như đầy đủ nội dung bộ phim… 

Trong khu vườn kỉ niệm . Trong cung điện ước mơ, ta sẽ gặp nhau”

Khu vườn kỉ niệm !? Sẽ to và rộng lắm …

Cung điện ước mơ !!!  Sẽ nguy nga và lộng lẫy hơn bất kì cung điện nào trên thế gian này 

….

…….

Nơi đó ta sẽ gặp nhau !!! 

Nơi đó ta sẽ gặp dc những người ta yêu thương . Nơi đó ta sẽ gặp lại người cha vĩ đại của ta !!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: