Tắt lữa lòng !

Trời tháng 10 mưa bão tầm tã. Bầu trời luôn là một màu xám . Nhũng hạt mưa rơi đều từ sáng đến tối …. lòng người cũng nặng gánh ưu tư !!!! Nhìn trời u ám. Bỗng nhớ đến tác phẩm “tắt lữa lòng” ngoài kia trời đất cũng vậy . Những áng mây u sầu che lấp nhữ g tia nắng vui tươi, những bong bóng nước không có nhiều cơ hội ngắm nhìn mọi vật . Sự cô đơn và tĩnh mịch ….. lữa đã tắt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: