Khi ta ở tuổi trung niên

Bệnh. Đi dưỡng bệnh. Bỗng không gian đầy chất thơ làm trái tim trong cơ thể bệnh tật khỏe lại… nhớ nhũng ngày thanh niên bay nhảy…. làm vài độg tác lên gân coi nào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: