Không đề ngày 3 – 8

Ngày 3 tháng 8 … 

Trời , cả bầu trời đều là những đám mây xám che kín, trần mây thật thấp để lát nữa đây sẽ hóa thành những cơn mưa trắng xóa che kín mọi vật, che kín con đường về nhà …. cảnh vật vẫn như năm trước, cây si già vẫn ủ rủ những cành rễ xuống mặt sông, đám lục bình vẫn vật vờ bên bến cũ, nhũng hòn đá cuội vẫn trơ trọi trên bãi nằm chờ đợi cơn nước tiếp theo, tiếng ì ầm của những chuyến tàu chở hàng thỉnh thoảng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, vài ba con cá thòi lòi  ễu oải bên nhũng cọng rễ mục do dòng nước đưa đến … có lẽ chúng chờ đợi nguồn thức ăn, có lẽ chúng chờ trời sáng hơn …. mọi thứ vẫn như vậy, quán vắng, bờ sông xưa, chỉ có con nước ngoài sông kia là mới !!!

…. trời tháng 8 luôn là vậy , ủ dột và mang sắc màu buồn !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: