Một buổi chiều và hoa trắng

Một buổi chiều…. bầu trời xám vì cơn mưa sắp đến. Trên con đường đông nghịt người xe. Chợt ước gì ta có thể ngửi được hương của một loài hoa. Và .. nơi đó hoa đã có nhưng là loài hoa hồng trắng . Trắng tinh khôi nhưng sao có một cảm giác nao lòng khó tả….. 

Hoa hồng trắng … 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: