Một ngày Mưa phùn

20160402_072050

Một ngày trời đầy sương giá , bên bờ sông vắng không một bóng người, mọi thứ lặng lẽ trong tiế t trời um ám !!! lòng người thấy hạnh phúc thì đây là cảnh trời tuyệt đẹp và đầy thơ mộng hay nhìn cảnh vật mà cõi lòng đầy mộng mị !!!

cuộc sống vốn dĩ vô thường , hãy cố mà cảm nhận dù đẹp hay không đẹp vẫn cảm nhận nhấm nháp nó như nhấm nhấm món ăn hàng ngày … mặn , ngọt , chua , cay !!!!

Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.
Thiếp tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.

Mộng hồn phi bất đáo,
Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: