Cười

Cười hồn nhiên
Cười sảng khoái
Cười đáp lễ
Cười chua chát
Quay mặt đi … rơi nước mắt rồi mĩm cười

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: