Chiều mưa bên sông vắng

image

Nơi quán vắng …

Dòng sông dài cô tịch .

Lục bình trôi ….

Hòn đá cuội đợi chờ !

Đôi nhân tình , ngồi im lặng

mưa rơi …

Đời hạnh phúc

Khi quanh em , đá cuội !
image

2 Comments on “Chiều mưa bên sông vắng

  1. “Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn còn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục, đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: