Chia tay !!!

image

Thật sự có một cảm giác nao nao …

Nhớ ngày đầu tiên trả tiền và được cầm chiếc máy Canon 350D, không biết đến những căn bản của chụp ảnh là gì, thế nào là khẩu độ, cái gì là tốc độ hay là cân bằng trắng … chỉ biết cầm trên tay cái máy ảnh nặng nặng, được xoe xoe ống kính và nghỉ trong đầu …. mình sẻ bắt được những hình ảnh đẹp trong đời là đã thấy phấn khích rồi …. ngày đó là 2008 !!!

Rồi được những người anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh chỉ dạy những kiến thức căn bản về nhiếp ảnh …

Nhớ những ngày offline ôm máy lang bạt khắp nơi . Chiếc máy DLSR nặng nề, cục mịch , cả đống ống kính dài ngắn , to nhỏ lỉnh kỉnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: