I miss U …

image

Anh nhớ em !!!

Nhớ những làn sương mỏng nhè nhẹ, mơn man …

Anh nhớ em, nhớ cái lạnh , nhớ ánh lữa bập bùng ấm áp ….

Anh nhớ em, nhớ vị cay nồng của bầu rượu nóng trong cái lạnh cắt da ….

Anh nhớ em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: