Biển vắng …

image

  Biển buổi sáng còn mờ nhân ảnh ! Lòng người cũng mờ mịt ! Biển mênh mông khó lường … người già đi biển bằng kinh nghiệm …. biết trước điều gì sẽ xãy ra ngoài khơi xa… tuổi trẻ háo thắng, kiêu ngạo , bỏ qua những lời khuyên nhủ … rồi oán hận sao người già không quăng cho mình cái phao hay mảnh gỗ ..
Có biết đâu lúc này , sức đã cùng kiệt … già rồi , đâu phải thuỡ đôi mươi … làm sao đủ sức để bơi về phía ấy … làm sao ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: