Sinh nhật con

Vậy là con đã 14 rồi. Lần đầu  con biết chọn quần áo, nhìn con vuốt geo, xịt nước hoa … Ba nhìn lại hình mà bật cười ! Cười hạnh phúc, cười lo lắng !

image

  14 tuổi … 10 năm cha con mình như 2 a e … giờ cũng đã gần đến lúc con như con chim có thêm nhiều lông … con bắt đầu tập bay rồi…. nhưng vẫn là đứa trẻ con lớn xác . Nhảy cẩng lên vui sướng khi có quà …

image

Ba đang mong đến ngày Ba nhìn thấy nhiều điều hơn từ con …
Ngày đó Ba còn sống không ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: