“Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn.”

One Comment on “

  1. Như vậy có lẽ với “ai đó”- Người luôn chân thành với Bạn thì Bạn đã dùng chỉ 1 ngón tay để níu giữ rồi…… 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: