“Đàn bà không thể yêu đàn ông thắm thiết như đàn ông yêu đàn bà bởi lẽ tình yêu của đàn bà nằm trong mắt, còn tình yêu của đàn ông cắm trong tim, nơi nó không thể thoát ra được.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: