Ảnh nghệ thuật khỏa thân

image

Đêm khuya vắng lặng phủ lòng anh
Đèn soi hiu hắt rọi bóng lành 
Cô đơn gác nhỏ hồn phiêu lãng
Lẻ loi vạn dặm ngắm bức tranh

Chân dung hé nụ ươm mầm mống
Khỏa thân hoài cảm diễn lá cành
Hoang sơ kỳ vĩ, toà thu nhỏ
Nghệ thuật thiên nhiên, giấc mơ xanh!

                                  Tacgia :doanminhhop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: