Ta khóc cho người tri kỉ . Tim quặn đau nhưng ta phải làm như vậy ! Hãy ra đi bình yên ….

One Comment on “

  1. Vậy là để cả hai cùng khóc, cùng đau….rồi sẽ có sự bình yên?:(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: