giận nhau

Image

 

 

Giận nhau, thay đổi được gì
Hay chỉ chuốc lấy tràn ly, lòng ngờ
Giận nhau
Trăm điều đã có hóa không
Vạn câu vàng đá tan lòng một khi 

Giận nhau

đời hóa bơ vơ

Giận nhau cho lắm giấc mơ vỡ òa
Giận làm chi

 thiết tha còn đó
Vì khi giận mới biết ra… thương nhiều!

One Comment on “giận nhau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: