Ta nhớ e , một loài Thạch thảo

images

Ta nhớ e , một loài Thạch thảo

Một thời mơ mộng đón rồi đưa

Nhưng nay hoa đã thành xa lạ

   Lối gió hương bay ta ngắm nhìn.

 

Một đêm trăng lạnh mây giăng phủ

Đọng lại trên cành một giọt sương

Ngửa mặt sương rơi lòng chợt khóc

Người xưa tình cũ tràn nhớ thương.

 

Ta muốn dấn thân vào dốc rượu

Thả hồn cho gió cuốn đi xa

Thân đây trao cả loài hoa dại

Cho dạ ngủ vùi trong xót xa.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: