ngày không vui

Một giấc ngủ dài vẫn không dẹp tan được sự mỏi mệt
một ngày mới lại bắt đầu với nhiều suy nghĩ và sự vương vấn
làm sao có thể trả lại cho tâm hồn sự thanh thản ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: