Thức khuya học level 4

Đêm lại không ngủ, ráng chong mắt ra để đọc ra rả, mà sao vẫn không nhớ gì …nhớ hòn đá cuội mà ta thường để trước mặt … lặng im nghe ta đọc … sai hay đúng ? dù gì thì cũng phải học cho xong ….. càng hiện đại ta lại càng thấy nhớ cái mộc mạc của thửơ mới vào nghề

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: