Không tên

Ảnh

 

Tấm hình này chụp đã rất lâu , chụp trong một buổi trưa nắng , chụp ở một nơi đầy nắng và gió …. Đặt tựa cho nó là “cô đơn trước biển”  …. ” xung quanh nó lúc này mọi thứ là đá cuội ” …. hòn đá nằm cô đơn trong buổi trưa vắng .. ngóng hòai ra biển lớn để tìm người tri kỉ ……………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: