về thăm nhà cũ

Vậy đấy … lang thang khắp nơi , rồi có ngaỳ ta quay lạy ngôi nhà xưa … cảm xúc hoài niệm, những ngày tháng lãng du ….. giờ thì dường như ta đã già , chân đã mõi , sức đã không còn …. nơi bình yên ta đi về là nơi mô ….. ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: