Entry for March 16, 2009

Trong một đêm không ngủ .. !!! tiếng kể chuyện nhẹ nhàng trong đêm … đôi khi xen lẫn tiếng thở dài , có lúc suy tư theo câu chuyện , hồi tưởng … và bài hát này… thật hay , để nhớ , để chia sẻ ….!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: