Đêm hè … trời thật nóng

Ðêm mùa xuân bầu trời bàng bạc
Ánh trăng ngần chếch ngả ngoài song
Tiếng côn trùng ngân nga muôn nhạc
Hương nhẹ đưa thoang thoảng đêm nồng

Tôi lắng nghe tâm tình thức giấc
Không có gì… một cõi hư vô
Gió đưa cành bóng cây lay lắc
Những hình thù kỳ lạ nhấp nhô

Nghe tiếng thở của con đều đặn
Không bụi đời âm quãng rất trong
Không ú ơ lạc vào ác mộng
Rất bình an giấc ngủ say nồng

Tôi vén cửa nhìn sao lấp lánh
Ánh tinh cầu vàng rực trời đông
Ðêm đã sâu gió lùa hơi lạnh
Làm dịu đi u uẩn trong lòng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: