Entry for January 14, 2009

…. Năm 2008 đã trôi qua … thật nhiều biến động … !!! có điều tốt đã xảy ra .. và cả điều xấu … duy nhất một điều chú Bee vẩn cứ dều đặn mà lớn ...

noen 20080087 by you.

chú Bee đã lớn

noen 20080086 by you.

tay Đua Siêu Cấp

noen flick 3 by you.

Đêm Noen nhiều màu sắc ….

noen flick 2 by you.

Tiếc là không mang chân máy chụp theo … mà có đem theo cũng sợ bị giựt máy … nên hình hơi nhòe một tí ..

noen flick 1 by you.

5 Comments on “Entry for January 14, 2009

  1. … Năm 2008 đã trôi qua … thật nhiều biến động … !!! có điều tốt đã xảy ra .. và cả điều xấu … duy nhất một điều chú Bee vẩn cứ dều đặn mà GIÀ, e thấy zậy ddu’ng hơn!!! hehehehheh 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: