Entry for August 18, 2008

Hôm nay là ngày đặc biệt … MR BEE đi nhận lớp một … bắt đầu hành trình mới trong chặng đường làm người của con … Ba bệnh … sốt cao nhưng cũng ráng bật máy tính để ghi lại vài dòng … Chú con Trai của Ba luôn Học giỏi …

3 Comments on “Entry for August 18, 2008

  1. Ôi, sau này Mr Bee mà đọc được những dòng này sẽ cảm động lắm đó anh Nghiệp!
    Hôm nay anh Nghiệp đã khoẻ hơn chưa?

  2. “hom nay em den truong “baNghiep” dat tay tung buoc , hom sau chang di bar , mot minh en toi lop… hehe. chuyen gia ma cung di hoc ha?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: