Entry for May 22, 2008

Hai ngày nửa là sinhnhật của Mr BEE nhà tôi ………….. vậy là đã được 06 tuổi rồi …………………….

tôi viêt entry này cho Bee để khi nào nó biết truy cập vào đọc thì thật là hay ………….. ngày mới sinh nó ra đời …. có làm một quyển sổ ……….. từ khi bee biết lật … biết bò … biết đi … từng sự kiện một cũng được viết vào đó …………… sinh nhật năm nay đối với Mr BEE thật sự là có nhiều ý nghĩa … còn quá nhỏ để biết nhiều việc hơn ,,.. thôi thì Ba mong BEE luôn vui vẻ , hồn nhiên với tuổi thơ của mình .. sẽ làm tất cả để bảo tòan cho con những giây phút này …………….. I LOVE U .. MY BOY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: