Entry for April 18, 2008

đôi khi ngồi nghĩ lại thấy rất là vui …. và thật sự có một cảm giác lạ kỳ trong lòng …. mới ngày nào ta đi học … rồi yêu đương … rồi cưới vợ ……………….. mới ngày nào những đứa em còn bé tí tẹo vậy mà bây giờ tất cả đã yên bề gia thất …… ta lại làm bác của 3 đứa cháu … và hôm nay là
” CONGRATULATE TO “BE SU” FIRST BIRTHDAY ” ……………..

5 Comments on “Entry for April 18, 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: