Entry for April 08, 2008

Đã đi …………….. đã nghe suốt hơn 2 tiếng đồng hồ ………………………. dù là còn rất nhiều điều cần phải suy nghĩ … nhưng với người thân ít ra đã thanh thản hơn với những quyết định của mình …………….. mong rằng mọi chuyện như dòng suối …………

One Comment on “Entry for April 08, 2008

Leave a Reply to Hieu Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: