Entry for March 30, 2008

ngồi nghe chuyện thế thái nhân tình … dẫu biết đời khôn gnhư là mơ … nhưng vẫn cảm thấy ưu sầu … được cái trời sinh ra lúc nào cũng cười … cũng lạc quan … thôi cũng được …. giờ này con đã ngũ say rồi … lòng đã điều tiết lại được những gi mình muốn làm …. thế cũng được …. Đêm đã khuya … xem lại những tấm hình đã xưa …. mọi thứ thật đẹp … thật đẹp ….. Ồ lòng lại nhiều cảm xúc quá … đêm khuya rồi …. những giai điệu thật mượt mà ……………………………………………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: