Entry for February 20, 2008

Sang ngày mới rồi ….. vẫn chưa ngủ được ….

một bài nhạc thật hay …. vang lên trong đêm vắng …. dịu dàng … thật trầm lắng và đầy … đầy gì nhỉ …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: