” dắt con vào đời “

Đây là tấm hình mình chụp đã rất lâu …. không hề có chủ ý …. nhưng vào lúc này nhìn lại nó .. lòng mình chợt thật nhiều cảm xúc .. nên mình định sẽ đặt tên chó nó là ” dắt con vào đời ” …. rồi đem đi dự thi thế nào cũng có giải ….” he he “

4 Comments on “” dắt con vào đời “

  1. de e trao giai cho anghiep: giải thưởng xuất sắc nhất cho tác phẩm duy nhất dự thi!!!!!!!! hi`hi`hi`

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: