Vũng Tàu Tour

Đây là chuyến Du lịch cuối trong năm 2007 theo âm lịch
hì hì
tòan là những nhà nghiệp dư tập tành đi sáng tác không đấy
Tấm này Tui chụp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: