hOC LÀM PILOT

You nào có ước mơ thành phi công, mà sức khỏe kém cở tui … nhưng vẫn muốn nhìn lấy một vật thể bay lượn trên bầu trời ,,. mà lại phải trả tiền ít … hì hì
Liên lạc với tui nha … ĐẢM BẢO NGON BỔ VÀ RẼ NỮA
” BẢO ĐẢM GIÁ QUÁ RẺ LUÔN ĐÓ “


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: