Entry for January 04, 2008

Thôi anh nhé tiếc chi tình hư ảo
Nhịp đàn xưa chùng phím lỗi đường tơ
Xa nhau rồi khép lại những mộng mơ
Vườn thơ cũ một thời thương và nhớ

Bước quay lưng và xin anh đừng chớ
Ngoảnh lại nhìn ai đó dõi mắt theo
Dẫu yêu lắm đôi mắt ấy trong veo
Hãy dặn lòng mơ hoa là huyền thoại

Cứ mặc lệ tuôn anh đừng ngần ngại
Đau một lần hơn đau cả thiên thu
Một lần thôi trôi hết những sầu ưu
Đá sỏi gập ghềnh , xin anh rẽ ngoặc

Đường thênh thang đón chờ anh trước mặt
Nghe tim mình hết đau nhói chưa anh
Kéo da non xin vết thẹo lặn lành
Để anh vui …chào một mùa xuân mới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: