Entry for November 27, 2007

Ai ai cũng có khả năng yêu thương

Đức Kitô dạy mọi người phải yêu thương nhau. Nhưng yêu thương là gì? Yêu thương là tha thứ. Và tha thứ chính là vượt lên sự công bằng. Công bằng là “ăn miếng trả miếng”, còn tha thứ thì phải vượt qua tư tưởng đó để chấp nhận cái nhìn của người đời rằng: anh là một thằng ngố. Vậy đó, yêu thương là mình phải chấp nhận “ngố” trong mắt người khác, một người khờ khạo, luôn nhận phần thiệt thòi về phía mình.

Trong tình yêu cũng vậy, yêu là phải có hy sinh; hy sinh cho người mình yêu. Và chính những hy sinh ấy vun đắp tình yêu. Để khi một khi tình yêu không còn nữa, thì những gì được giữ lại chính là sự hy sinh của người mình yêu, như vậy sẽ tốt hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: